Odborná verejnosť

 

Organizátor pozýva každoročne širokú, odbornú verejnosť.
V roku 2019 rozpošle 10 000 pozvánok pre pracovníkov kvetinárstiev, záhradných centier a firiem pracujúcich v oblasti záhradníckych služieb a predaja na bezplatnú návštevu výstavy z celého Slovenska, Českej republiky, Maďarska , Poľska a Holandska.

Pre odbornú aj laickú verejnosť organizuje predvádzanie, prednášky a workshopy priamo v areáli výstavy.

Pozvánka na seminár „za zeleň a život“

Záväzná prihláška na seminár

Japonská ikebana